İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Güvenli tesis, güvenli ekipman, güvenli çalışan felsefesinden ödün vermeden...

İş Sağlığı ve Güvenliği

Pramit Grup;

  • İnsan sağlığını her türlü kazanımdan değerli görür, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, oluşması muhtemel kayıpları engellemek için her türlü önlemi almayı öncelikli hedefi olarak benimser,

  • İş sağlığı ve iş güvenliği konularında tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uyar,

  • Faaliyetlerinden doğabilecek; çalışanları ya da çevreye karşı oluşması muhtemel riskleri belirler ve bunları önleyici faaliyetlerde bulunur,

  • İş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün tüm çalışan, tedarikçi ve iş ortaklarında yerleşmesi için gerekli eğitim ve etkinlikleri yerine getirir,

  • Güvenli tesis, güvenli ekipman, güvenli çalışan felsefesini faaliyetlerinin her kademesinde benimser ve uygular.