ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yönetmeliklerde bahsedilen şartları geliştirmek ve ileri taşımak için çalışıyoruz...

Çevre Politikamız

Pramit Grup;

  • Ulusal ve uluslararası çevre ve enerji mevzuatlarında uyulması gerektiği bildirilen kanun ve yönetmeliklere uyar,

  • Bu yönetmeliklerde bahsedilen şartları geliştirmek ve ileri taşımak için araştırma ve faaliyetlerde bulunur,

  • Minimum atık mantığıyla kirliliği varoluş esnasında engellemek için gerekli önlemleri alır,

  • Enerjiyi verimli kullanarak yürütmekte olduğu faaliyetlerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerini en düşük seviyeye indirgemek için önlem alır,

  • Çevre için oluşabilecek riskleri öngörmek ve bunlar için önlemler geliştirir,

  • Kurumda görev alan tüm kademelerdeki çalışanlarının çevre bilinci ve enerji verimliliği konusundaki bilgi ve hassasiyetlerini arttırıcı faaliyetlerde bulunur,

  • Faaliyetlerinin çevrede oluşturabileceği olası zararları önlemek için gerekli teknoloji, finansman ve insan kaynağını sağlar,

  • İş ortakları ve tedarikçilerini yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konularında bilinçlendirir ve teşvik eder.